bí quyết thăng tiến

Muốn được thăng tiến thì làm tốt thôi chưa đủ mà bạn cần phải biết cách thể hiện nữa

Người ta thường ngại việc nhờ ai đó giúp đỡ, bởi họ sợ rằng điều đó sẽ khiến mình bị đánh giá thấp năng lực.