kinh nghiệm xây nhà

Khí mà xây nhà tắm có cần chọn hướng đẹp?

Hướng Tây Nam còn gọi là nội quỷ môn, ở hướng này tuyệt đối không được đặt phòng tắm bởi vì sẽ ảnh hưởng không