quản trị kinh doanh quốc tế

Câu chuyện về thành công của X-Men

  Sau thành công của X-Men, ICP tiếp tục với chiến lược đại dương xanh mở rộng đầu tư sang mỹ phẩm cao cấp (Lovite),